មាតិកា

កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានកើតឡើង


បក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុជា បានប្រកាសជាផ្លូវការនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិប-     តេយ្យ។ “ផែនការ៤ឆ្នាំ” ត្រូវបានដាក់ចេញជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន។ ផែនការនេះ តម្រូវឲ្យមានការប្រមែប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនទាំងអស់មកដាក់ជារបស់សមូហភាព និងផ្ដល់អាទិភាពចម្បងទៅលើការដាំដុះស្រូវ។ ប៉ុល ពត ដែលជា “បងធំទី១” គឺជានាយករដ្ឋមន្រ្តី។

មេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងជាសមាជិកគណៈអចន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុំម្មុយនីស្តកម្ពុជា (ពីឆ្វេងទៅស្តាំ៖ ប៉ុល ពត, នួន ជា, អៀង សារី, សុន សេន និង វន វ៉េត) ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

 

អ្នកធ្វើការនៅទំនប់ “១ មករា” ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

សម្លេង៖ “យើងទាំងអស់គ្នាប្រយុទ្ធនឹងការច្រូតកាត់ស្រូវឲ្យបានខ្លាំងក្លា”

?>