មាតិកា

ការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុង


ទីក្រុងភ្នំពេញក្លាយជាទីក្រុងគ្មានមនុស្សរស់នៅ។
ប្រភព៖ ប័ណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

កងទ័ព​ខ្មែរ​ក្រហម បានបង្ខំប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រមាណជិត២លាននាក់ ឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែង ដោយអះអាងមិនពិតថា នឹងមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើទី​ក្រុង។ ការជម្លៀសធ្វើឡើងដោយមិនមានការលើកលែងអ្វីឡើយ សូម្បីតែមនុស្សចាស់ អ្នកជម្ងឺ និងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ក៏ត្រូវចាកចេញដែរ។ ​ខ្មែរក្រហមបានបំបែកក្មេងៗចេញពីឪពុកម្ដាយ ហើយប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលជម្លៀសដោយបង្ខំនេះ ដោយសារតែមិនមានការព្យាបាលតាមលក្ខណៈវេជ្ជសាស្រ្តត្រឹមត្រូវ និងមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់។ អ្នកទីក្រុង ត្រូវបានផ្លាស់ទៅរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីធ្វើកសិកម្ម។ ចំណែកប្រជាជន​​រស់នៅតាមទីប្រជុំជននានា ដែលបានគ្រប់គ្រងដោយរបបសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរ ក៏ត្រូវបានជម្លៀស ចេញដែរ។ ចំពោះខ្មែរក្រហម ទីក្រុងគឺជាទីកន្លែងមិនល្អ។​ ជាការពិត ភ្នំពេញបានក្លាយជាទីក្រុងខ្មោច គឺមានតែកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម កងទ័ព និង​កម្មករ ប្រមាណពី៣ ទៅ៤ពាន់នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង។

(សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអាន សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យជំពូក៨)

វីដេអូ៖ ភ្នំពេញ-ទីក្រុងខ្មោច

?>