មាតិកា

ការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រដ្ឋាភិបាល លន់ នល់


រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ក្រោមជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិក បានទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រមាណកន្លះលានតោន មកលើទឹកដីកម្ពុជា ដោយបានសម្លាប់ប្រជាជនរហូតដល់ ៣ សែននាក់។ សកម្មភាពនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះ បានធ្វើឲ្យប្រជាជនខឹងសម្បារចំពោះរបប លន់ នល់ និងបានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកទាំងនោះឲ្យចូលរួមជាមួយចលនាខ្មែរក្រហម។

កាំភ្លើងធំផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តរតនៈគីរី។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>