មាតិកា

ការអំពាវនាវឲ្យមានការតស៊ូប្រដាប់អាវុធ


ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សពលករកម្ពុជា បានអំពាវនាវឲ្យមានការតស៊ូប្រដាប់អាវុធជាសម្ងាត់ ដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការសម្រាប់ “ភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង”។ មនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហម បានចាប់ផ្តើមចងក្រង។ ការបង្រ្កាបរបស់ សម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ បានជំរុញឲ្យកម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមមានចំនួនកាន់តែច្រើន
ឡើងៗ ដោយសារតែគ្រូបង្រៀន និងសិស្សនិស្សិត បានចេញពីទីក្រុង ដើម្បីមកចូលរួមជាមួយចលនាខ្មែរក្រហមតាមទីជនបទ។

ទាហានខ្មែរក្រហមនៅអង្គរវត្ត។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>