មាតិកា

ក្រុមគ្រួសារ


រោងបាយនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៨ ក្នុងពេលដែលគណប្រតិភូប្រទេសស៊ុយអែត បានមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ច។ ការរៀបចំទុកជាមុននេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទទួលគណប្រតិភូ​ រូបភាព៖ ហ្គូណា ប៊ើគស្ត្រម។  ប័ណ្ណសានៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ខ្មែរក្រហម បានរិៈគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងគ្រួសារ និង​តម្រូវឲ្យប្រជាជន ជឿ ស្ដាប់ និងគោរពអង្គការ ព្រោះ “អង្គការ គឺជាឪពុកម្ដាយពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូប”។ កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម បានអប់រំក្មេងៗឲ្យជឿលើចលនាជ្រុលនិយមរបស់ខ្លួន ព្រោះក្មេងៗទាំងនោះមិនមានស្នាមប្រឡាក់អាក្រក់ណាមួយ ដោយឥទ្ធិពលគ្រួសារ និងនាយទុននិយមឡើយ។ ការបញ្ចុះបញ្ចូលបែបនេះ ជារឿយៗតែងតែទទួលបាន​ភាពជោគជ័យ ព្រោះថាក្មេងៗទាំងនោះអាចធ្វើការតាមដានសកម្មភាពឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួន​ ហើយរាយការណ៍ទៅកាន់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម។ ក្មេងៗអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍​​នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនត្រូវបានយកទៅសម្លាប់​។

វីដេអូ៖ ការហូបចុករួមក្នុងរបបខ្មែរក្រហម

?>