មាតិកា

ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥


ទាហានខ្មែរក្រហម ចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥ បន្ទាប់ពីសង្រ្គាមស៊ីវិលអូសបន្លាយពេលអស់​រយៈ​ពេល​៥​ឆ្នាំ។
ប្រភព៖ ប័ណ្ណសារនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយថ្មើរជើង តាមរថយន្តធំៗនិងរថក្រោះហើយបានឡើងកាន់អំណាចទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ កងទ័ពទាំងនោះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ពីប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលជាអ្នកនឿយ​ណាយនឹងសង្រ្គាម។ មិនបានប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញ កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមជម្លៀសប្រជាជនប្រម៉ាណ២លាននាក់ចេញពីទីក្រុង។ នេះគឺជាការជម្លៀសដោយបង្ខំក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា។ ទីក្រុងភ្នំពេញស្ទើរតែក្លាយជាទីក្រុងខ្មោច។

?>