មាតិកា

បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយ


ខ្មែរក្រហម បានចងសម្ព័ន្ធជាមួយ សម្ដេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ និងមេដឹកនាំមិនមែនកុម្មុយនិស្ត គឺលោក សឺន សាន ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគី។ នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឯណេះវិញ វៀតណាមបានជួយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយគឺ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ដឹកនាំដោយលោក ហេង សំរិន ដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ១៩៧៨។

ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ូផានុវង្ស នៃប្រទេសឡាវ មកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅដើមទសវត្សរ៍១៩៨០ ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់របបថ្មី។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>