មាតិកា

ប៉ុលពត បានទទួលមរណភាព


ប៉ុល ពត បានស្លាប់ក្នុងអាយុ៧២ឆ្នាំ នៅក្នុងព្រៃដែលជាកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់គាត់នៅអន្លង់វែង។ ប៉ុល ពត ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំខ្មែរ   ក្រហម។ ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីទទួលមរណភាព សពរបស់ ប៉ុល ពត ត្រូវបានបូជា

អ្នកទស្សនាអន្តរជាតិនៅទីតាំងផ្នូរ ប៉ុល ពត ក្នុងស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>