មាតិកា

ប្រជុំជីវភាព ឬស្វ័យទិទៀន


ទស្សនាវដ្ដីឃោសនាការរបស់ខ្មែរក្រហម មានចំណងជើងថា “កម្ពុជា” ឆ្នាំ១៩៧៨
ប្រភព៖ បណ្ណសារដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសម្រាកពីការងារស្រែចម្ការ ប្រជាជនត្រូវតែចូលរួមស្តាប់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយឈ្មោះថា “ប្រជុំជីវភាព”។ កិច្ចប្រជុំនេះ គឺជាដំណើរការនៃការឃោសនារបស់ខ្មែរក្រហម ដែលប្រជាជនត្រូវបានអប់រំពីគោលការណ៍របស់ខ្មែរក្រហម សួរដេញដោលពីទោសកំហុសនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជា និងថ្កោលទោសអ្នកឯទៀត(ដែលធ្វើខុសនឹងវិន័យ)។ ប្រជាជនខ្លះយល់ថា ចម្លើយសារភាពប្រាប់ទៅកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម អាចជួយរក្សាគោលជំហររបស់ខ្លួនចំពោះខ្មែរក្រហម ព្រោះជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីសារភាពទោសកំហុសរួចភ្លាម ខ្លួនបានឮពាក្យសរសើរ ឬត្រូវបានអបអរសាទរពីសំណាក់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម។ ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកទាំងនោះ ត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ចោល។

សូមអានអត្ថបទអ្នករស់រានមានជីវិត៖ ជ័យជម្នះរបស់បុរសសាមញ្ញម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័ពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម — និពន្ធដោយ ជុំ ម៉ី និងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

វីដេអូ៖ បុរសម្នាក់រៀបរាប់ពីរបៀបធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហម

?>