មាតិកា

រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេច សីហនុ


សេនាប្រមុខ លន់ នល់ និងសហការីនិយមអាមេរិករបស់គាត់ បានធ្វើរដ្ឋប្រហារ ទម្លាក់សម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ពីព្រះប្រមុខរដ្ឋ។ ប្រជាជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់ បានបដិសេធមិនគាំទ្ររបបថ្មីនេះឡើយ ហើយបានចូលរួមបម្រើខ្មែរក្រហម ក្នុងគោលបំណងនាំយកសម្ដេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ មកគ្រប់គ្រងអំណាចវិញ។

?>