មាតិកា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិត ស្តីពីការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-៧៩) នៅ វិចិត្រសាលសិល្ប:សហសម័យវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹត ក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

ថ្ងៃទី ៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨


នៅថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា សហការជាមួយ ក្រសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិត ដើម្បីបង្កើតប្រសិទ្ធភាព និរន្តរ ភាព និងបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការ​បង្រៀ​នប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (1975-79) តាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តបង្រៀនដ៏​សម្បូរណ៍បែប នៅសាលសហសម័យវិទ្យា​ស្ថានស្លឹករឹត ស្ថិតក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងផ្តល់នូវវិធី​សាស្រ្ត​ថ្មី​មួយ ដោយបង្កើតឲ្យមានការសន្ទនាពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និង​រឿងរ៉ាវ​​របស់​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិប​តេយ្យ​ ដែលនឹងត្រូវ​បាន​អញ្ជើញឲ្យចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានរយៈពេលពីរខែ ដោយសិស្សទទួលការបណ្តុះបណ្តាល​រយៈពេលមួយ​ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលនឹងផ្តោត​សំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងផ្នែក​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត ក៏ដូចជាការជួយដល់សមត្ថភាព​របស់​គ្រូបង្រៀនក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត​សិស្ស​មជ្ឈមណ្ឌល។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹង​ផ្តល់នូវការធ្វើបទបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្រ្ត​កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) និងវិធី​សាស្រ្ត​ទំនើប ព្រមទាំងការពិភាក្សា​ជាក្រុម និងការអនុវត្តលំហាត់​ ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញ​ចំណេះដឹងរបស់គរុនិស្សិត បន្ទាប់ពី​បាន​សិក្សាជំពូកនីមួយៗនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-៧៩) និង «សៀវភៅណែនាំសម្រាប់គ្រូបង្រៀន»។

គោលបំណងរបស់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល គឺ ៖ ១) អភិវឌ្ឈចំណេះដឹងរបស់គរុ​សិស្ស​-និស្សិត ពីប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ក៏ដូចជាជួយដល់សមត្ថភាព​បង្រៀនរបស់​ខ្លួន​ក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល។ ២) ប្រើប្រាស់រឿងរ៉ាវ និងបទ​ពិសោធន៍​របស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម​ក្នុងការ​បង្រៀន និងផ្តល់នូវមធ្យោបាយសម្រាប់ការពិភាក្សាពីរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរបប​កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់វាគ្មិនក្នុងចំណោមសិស្ស។​ ៣) លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព និង​និរន្តរភាពនៃកម្មវិធីអប់រំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ តាមរយៈសិក្ខាសាលាស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍​វិជ្ជាជីវៈ ការបោះពុម្ព និងចែកចាយសៀវប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់មជ្ឈ​មណ្ឌល​ឯកសារកម្ពុជា។

មុននឹងចាប់ផ្តើមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល លោក ផេង ពង្សរ៉ាស៊ី នាយកកម្មវិធីអប់រំ​ពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា បាន​សំណេះសំណាលជាមួយ​​និស្សិត ព្រមទាំងបាន​ចែក​សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិប​តេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) និងចែកកម្រងសំណួរ​ដើម្បី​វាស់ស្ទង់ចំណេះដឹងរបស់គរុ​និស្សិត​ អំពី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ ដែល​មាន​ចំនួនសរុប២០សំណួរ ទាក់ទងនឹងការវាយ​តម្លៃលើ​មាតិកា​ប្រវត្តិសាស្រ្ត និងវិធីសាស្រ្ត​បង្រៀនមុនពេលបណ្តុះបណ្តាល។ បន្ទាប់ពី​បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ និស្សិត នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិ​សាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្បាស់ឡើង។

ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ និស្សិតមួយចំនួនបានបញ្ចេញនូវចំណាប់​អារម្មណ៍ ដូចខាងក្រោម៖

មី បូរី និស្សិតឆ្នាំទី២ ផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ បានរៀប​រាប់ថា ដំបូងឡើយគាត់ធ្លាប់បានឮអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈឪពុកម្តាយ និង​ចាស់ទុំដែលរស់នៅក្បែរគ្នា ប៉ុន្តែកាលណោះ គាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីរបបនេះ​ឡើយ ដោយគាត់យល់ថា សម័យកាលនោះ គួរឲ្យខ្លាច និងអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំង។ ប៉ុន្តែនៅពេល​ដែលគាត់បានសិក្សានៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យទាក់ទងមេរៀនអំពីសម័យខ្មែរក្រហម ​ទើបគាត់​ចាប់​ផ្តើមមានចំណាប់អារម្មណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន ជាពិសេស​ប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។ បូរី បន្តថា គាត់មានឱកាសចូលរួមវគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​​នៅថ្ងៃនេះ នឹងធ្វើ​ឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងរបប និងវិធី​សាស្រ្ត​កាន់តែច្បាស់លាស់​ ហើយ​គាត់​នឹងចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់​នេះ ទៅ​កាន់​មិត្តភក្តិរបស់គាត់។ គាត់នឹងយក​ចំណេះ​ដឹងទាំងនេះទៅពិភាក្សាជាមួយឪពុកម្តាយរបស់គាត់​ ព្រោះ​ឪពុករបស់គាត់ចូល​ចិត្ត​​ប្រវត្តិសាស្រ្ត និងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម។ បូរី ចង់ដឹងថាឪពុករបស់គាត់​ធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះ ហើយដូចទៅនឹងការសិក្សារបស់គាត់ដែររឺទេ ដើម្បីការប្រៀប​ធៀប។

កែន ជ្រា ​និស្សិតឆ្នាំទី៣ ផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ បាន​រៀបរាប់ថា ការរៀនប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ វាពិតជាមានសារសំខាន់ខ្លាំង​ណាស់ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជ្រា បានបន្តថា ចំពោះប្រវត្តិសាស្រ្ត​កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ គឺ​ជា​​ប្រវត្តិ​សាស្រ្តដ៏ព្រៃផ្សៃ សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅត្រូវយល់ដឹង ជាពិសេស​សិស្ស-និស្សិត និងក្មេងជំនាន់ដើម្បីជៀសវាង​កុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រ​នេះកើតឡើង​ម្តងទៀត។ ជ្រា ធ្លាប់បាន​សិក្សា​​អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិប​តេយ្យតាមរយៈ​កម្មវិធី​ក្រសួងអប់រំដែរ ប៉ុន្តែគាត់នៅយល់ដឹងតួចនៅឡើយអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តនេះ​។ ជ្រា រំពឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ គាត់នឹងទទួលបាន​ចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។

ហូ ថុនា​ បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា