មាតិកា

សមាគមនិសិ្សតខ្មែរ/ ចលនាម៉ាក្ស


មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនបានក្លាយជាអ្នកគាំទ្រលើការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយ ពេលដែលខ្លួនកំពុងសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស (រូបថត៖ កម្មសិទ្ធសាធារណៈ)

ជាសមាគមនិសិ្សតខ្មែរ​ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់និស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុង     ប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។ ចលនាម៉ាក្ស ជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សានៅក្នុងសមាគមនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់និសិ្សតខ្មែរដ៏មានឥទ្វិពល២រូបគឺ កេង វ៉ាន់សាក់ និង អៀង សារី។ ពេលប្រជុំម្តងៗ និសិ្សតទាំងនោះត្រូវពិភាក្សាលើប្រធានបទ”បញ្ហានយោបាយកុម្មុនិស្ដ”។ អៀង សារី បានណែនាំ សា ឡុតស (ប៉ុល ពត) ឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមនិស្សិតខ្មែរ។ ទីបំផុត អៀង​ សារី និង ប៉ុល ពត បានប្រែក្លាយពីសមាគមនិសិ្សតខ្មែរទៅជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាពីគំនិតជាតិនិយម និងឆ្វេងនិយម។

?>