មាតិកា

សម្ដេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ


នៅខែកក្កដា ខ្មែរក្រហមបានអញ្ជើញសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ដែលរស់នៅ
និរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញ។ ក្នុងដំណើរយាងត្រឡប់របស់ព្រះអង្គ សម្ដេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ បានចូលឈប់នៅប្រទេសចិន ដែលជាប្រទេសគាំទ្រចលនាខ្មែរក្រហម។ នៅដើមខែកញ្ញា ព្រះអង្គ និងព្រះអគ្គមហេសី បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានការទទួលស្វាគមន៍ និងការពារពីសមាជិករដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជា ដែលជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសបង្កើតឡើង ដោយព្រះអង្គ បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ១៩៧០។

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជា ទៅកាន់តំបន់រំដោះខ្មែរក្រហម ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣។
ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>