មាតិកា

អង្គការសហប្រជាជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា


អាជ្ញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា (អ៊ុនតាក់) បានរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា។ ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធបោះឆ្នោតប្រហែល៩០ភាគរយ បានចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត បើទោះបីជាមានការរំខានពីកងកម្លាំងខ្មែរក្រហម ដើម្បីបង្អាក់ប្រជាជនកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយ។ ដំណើរការនេះ បានបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជា  ធិបតេយ្យនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ឡើងគ្រងរាជជាព្រះមហាក្សត្រ។ ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម  រណឫទ្ធិ ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្រ្តីទី១ ខណៈសម្តេច ហ៊ុន សែន ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្រ្តីទី២។

គណបក្ស ហ៊ុនស៊ីនប៉ិច ឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតច្រើនជាង៤៥ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣ បើប្រៀបធៀបជាមួយគណបក្សប្រជាជន (ចំណងជើងរូបថត៖ លោក តាន់)
?>