មាតិកា

ការ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​


ប៉ុល ពត បានសិក្សាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីវិទ្យុនៅប្រទេសបារាំង។ ប៉ុល ពត បានចូលរួមជាមួយអង្គភាពសម្ងាត់មួយ ដែលមានឈ្មោះថា “ចលនាលទ្ធិម៉ាក្សនិយម”។ សមាជិកដទៃទៀតនៃចលនានេះរួមមាន៖ ហ៊ូ យន់ អៀង សារី និងខៀវ សំផន ហើយក្រោយមក អ្នកទាំងនេះបានក្លាយជាមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។

ប៉ុល ពត បានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយចលនាកុម្មុយនីស្តនិយមក្នុងទីក្រុងប៉ារីស (រូបថត៖ ផ្ញើជូន Eason C)

Save

?>